Interview with a Go Topless participant, Venice Beach, 2012

Share
Copy the link

Phỏng vấn cô Lia, tham dự viên Go Topless:
“Tôi muốn thế giới này tự do hơn, yên bình hơn, nên tôi tham gia cuộc biểu tình này!”